Wijziging doorgeven

Wijzigingen in uw situatie doorgeven

Is aan u een uitkering toegekend op grond van de Bbz of de Ioaz en zijn er wijzigingen in uw omstandigheden? Dan kunt u dit via onderstaande knop aan ons doorgeven.

Als u een Bbz-uitkering ontvangt en woonachtig bent in een andere gemeente, dan dient u de wijzigingen door te geven aan die gemeente. U heeft hiervoor van uw woongemeente een mutatie- en/of inkomstenformulier ontvangen. Geen formulier ontvangen? Neem dan contact op met uw woongemeente.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

U dient alle wijzigingen door te geven die van invloed zijn op uw recht op uitkering of de hoogte daarvan. Daarbij kunt u denken aan:

 • de hoogte van uw (gezins)inkomen is gewijzigd
 • uw gezinssituatie is gewijzigd uw woonsituatie is gewijzigd
 • u (of uw partner) verblijft in detentie of een inrichting
 • u (of uw partner) verblijft langer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland
 • u heeft uw onderneming gestaakt
 • u heeft de ondernemingsvorm van uw bedrijf gewijzigd
 • u beschikt niet meer over de benodigde vergunningen
 • u verkeert in surseance van betaling of er is faillissement aangevraagd
 • u heeft de AOW-leeftijd bereikt
 • u wilt het bankrekeningnummer wijzigen waarop de uitkering uitbetaald wordt
 • u gaat een studie volgen waarvoor studiefaciliteiten van DUO worden ontvangen
 • u bent gedetentineerd

Bovenstaande opsomming is niet volledig. Twijfelt u of u een wijziging door moet geven? Neem dan contact met ons op via: www.rbzzwolle.nl/contact

Waarom moet u wijzigingen doorgeven?

U bent wettelijk verplicht om wijzigingen door te geven. Door wijzigingen tijdig door te geven, wordt voorkomen dat u ten onrechte een uitkering ontvangt of een te hoog of te laag bedrag ontvangt.

Wanneer moet ik wijzigingen doorgeven?

Wijzigingen dient u zo snel mogelijk door te geven!

Met deze knop kunt u wijzigingen doorgeven

Wijziging doorgeven met DigiD