Uw Tozo-lening

Aflossen Tozo-lening

Om de financiële gevolgen van de Coronacrisis te kunnen opvangen, heeft het kabinet hulp geboden in de vorm van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Naast een uitkering voor levenshoud konden ondernemers ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. Deze rentedragende lening moet worden terugbetaald.

Wijziging betaalverplichting

Door de gevolgen van de Coronacrisis hebben veel ondernemers een terugval gehad in hun inkomsten. Daarom heeft het kabinet eerder besloten om de betalingsverplichting uit te stellen tot 1 juli 2022 en de looptijd te verlengen tot maximaal 6 jaar.

Terugbetalen vanaf 1 juli 2022

Over de wijziging van de betaalverplichting ontvangt u voor 1 juli 2022 persoonlijk bericht. Daarbij wordt u onder meer geïnformeerd over het nieuw vastgestelde aflosbedrag.