Tozo aanvragen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers oftewel de Tozo-regeling

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis.

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie een beroep te doen op de regeling.

Versoepelingen en aanvragen Tozo

Zoals bekend zijn de afgelopen weken veel Corona-maatregelen van de overheid versoepeld. Wij kunnen ons voorstellen dat het effect van de recente versoepelingen op uw inkomen nog niet goed zijn in te schatten. Als dat zo is, kunt u eventueel wachten met het indienen van de nieuwe Tozo-aanvraag. U kunt namelijk met terugwerkende kracht Tozo aanvragen. Als u in augustus 2021 de aanvraag doet, kan dat nog voor de periode vanaf 1 juli 2021. Mogelijk herstelt uw inkomen en hoeft u geen gebruik meer te maken van de Tozo.

De Tozo-regeling bestaat uit:

 • een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten ingaande 1 juli 2021 voor de duur van maximaal 3 maanden. Hierbij wordt het huishoudinkomen aangevuld tot het sociaal minimum (€ 1.541,00 voor echtpaar/samenwonenden ≥ 21 jaar, € 1.078,70 voor alleenstaanden ≥ 21 jaar -peildatum 1/7/2021-) en/of;
 • een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 5 jaar. Voor aanvragen vanaf 1 juni 2020 geldt dat dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u bent een gevestigde actieve zelfstandige tussen de 18 jaar en de  pensioengerechtigde leeftijd;
 • u bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • u bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar (3 dagen per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezit.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u overgaan tot het indienen van de aanvraag.

Let op, bent u woonachtig in de gemeente Ommen, Raalte, Steenwijkerland of Westerveld dan dient u de aanvraag voor een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten niet via het Rbz Zwolle maar in uw eigen gemeente in te dienen. Informeer bij uw eigen gemeente of kijk op hun site hoe u dat kunt doen.

De aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal kunt u wel bij ons indienen. Dit geldt niet voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland. De gemeente Steenwijkerland voert naast de tijdelijke uitkering ook de aanvragen voor bedrijfskapitaal zelf uit.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar de samenstelling van uw huishouden en enkele bedrijfsgegevens zoals de inschrijving bij de KvK. Verder heeft de gemeente informatie nodig over uw netto inkomen nadat de Corona maatregelen van kracht zijn geworden. Voor de aanvraag van een Tozo-krediet zal gevraagd worden naar een specificatie van de gevraagde kredietbehoefte.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Streven is dat wij zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. 

Voorschot

Als we niet binnen 4 weken een besluit nemen, zullen wij u een voorschot verstrekken. Als u alleen een Tozo-krediet aanvraagt, is een voorschot niet mogelijk.

Tozo aanvragen

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u overgaan tot het indienen van een online aanvraag voor Tozo.

Heeft u een partner? Dan vraagt u één keer Tozo voor levensonderhoud aan voor uw beiden.

Het inkomen van uw partner telt mee. U komt alleen voor een Tozo-uitkering in aanmerking als het huishoudinkomen (van u en uw partner) minder bedraagt dan het sociaal minimum (€1.541,00 voor echtpaar/samenwonenden ≥ 21 jaar, € 1.078,70 voor alleenstaanden ≥ 21 jaar).

Voor het bedrijfskrediet kan u en/of uw partner afzonderlijk een aanvraag voor een lening aanvragen. Dat kan alleen als u beiden ondernemer bent en het niet om hetzelfde bedrijf gaat.

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

 • Uw DigiD inloggegevens (en van uw partner!);
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (en dat van uw partner). Een rijbewijs is voor de uitvoering van de Tozo geen identiteitsbewijs;
 • Bedrijfsgegevens zoals inschrijfnummer KvK;
 • Levensonderhoud: inkomensgegevens over de Tozo-periode. Als u een partner heeft, dan ook de inkomensgegevens van uw partner;
 • Lening bedrijfskapitaal: een overzicht en bewijsstukken voor de kredietbehoefte.
 • Een kopie van uw bankpas / kopie bankafschrift van uw betaalrekening (en van uw partner).

De aanvraag kost u ongeveer 10 tot 20 minuten en kan ook met een smartphone of tablet.

Heeft u eerder Tozo ontvangen?

Uw uitkering wordt niet automatisch verlengd. Dus als u na 1 juli 2021 nog ondersteuning nodig hebt, dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

Klik op onderstaande button om de ondersteuning aan te vragen.

Nadat u hebt ingelogd met uw DigiD dient u te kiezen voor de eerste optie " Tozo voor (verlenging) levensonderhoud en/of bedrijfskrediet aanvragen (Covid-19)" om de Tozo-uitkering aan te vragen.

Als u gegevens uit een eerder ingediende aanvraag wilt wijzigen, kunt u dat doorgeven via www.rbzzwolle.nl/wijziging-doorgeven. Doet u dat alstublieft niet door het insturen van een nieuwe aanvraag. 

 

Aanvragen met DigiD

Let op!

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij uw aanvraag laat ons dat dan weten via een emailbericht aan info@rbzzwolle.nl

*Wij zijn op dit moment als gevolg van de Corona-crisis telefonisch verminderd bereikbaar.