Tozo aanvragen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers oftewel de Tozo-regeling

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis.

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie een beroep te doen op de regeling.

De Tozo-regeling bestaat uit:

  • een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten ingaande 1 maart 2020 voor de duur van 3 maanden. Hierbij wordt uw inkomen aangevuld tot het sociaal minimum en/of;
  • een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal             € 10.517. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 3 jaar.

Ingegeven door noodzaak hebben wij voorrang gegeven aan het aanvragen van een tijdelijke uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. Vanaf 1 mei 2020 komt de aanvraag voor het aanvragen van de rentedragende lening ook beschikbaar. Kijk ter ondersteuning van uw liquiditeit ook naar de overige steunmaatregelen van de overheid op de site van de Kamer van Koophandel en Rijksoverheid en informeer bij uw eigen bank naar de mogelijkheden.

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u bent een gevestigde zelfstandigen tussen de 18 jaar en de  pensioengerechtigde leeftijd
  • u bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
  • u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • u bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u overgaan tot het indienen van de aanvraag voor een tijdelijke uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. Vanaf 1 mei 2020 is de aanvraag voor bedrijfskapitaal ook beschikbaar.

Let op, bent u woonachtig in de gemeente Ommen, Raalte, Steenwijkerland of Westerveld dan dient u de aanvraag voor een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten niet via het Rbz Zwolle maar in uw eigen gemeente in te dienen. Informeer bij uw eigen gemeente of kijk op hun site hoe u dat kunt doen.

De aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal kunt u vanaf 1 mei 2020 wel bij ons indienen. Dit geldt niet voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland. De gemeente Steenwijkerland voert naast de tijdelijke uitkering ook de aanvragen voor bedrijfskapitaal zelf uit.

Zodra u de aanvraag hebt ingediend zullen wij, vooruitlopend op de afhandeling van de aanvraag, u een eerste voorschot verstrekken.

Klik op onderstaande button om de ondersteuning aan te vragen.

Aanvragen met DigiD

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand: uw DigiD inloggegevens, uw inkomstengegevens en een bankafschrift van uw betaalrekening. De aanvraag kost u ongeveer 10 minuten.