Tozo aanvragen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers oftewel de Tozo-regeling

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis.

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie een beroep te doen op de regeling.

De Tozo-regeling bestaat uit:

 • een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten ingaande 1 maart 2020 voor de duur van maximaal 3 maanden. Hierbij wordt uw inkomen aangevuld tot het sociaal minimum en/of;
 • een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal             € 10.157. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 3 jaar.

Ingegeven door noodzaak hebben wij voorrang gegeven aan het aanvragen van een tijdelijke uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. Vanaf 1 mei 2020 is de aanvraag voor het aanvragen van de rentedragende lening ook beschikbaar. Kijk ter ondersteuning van uw liquiditeit ook naar de overige steunmaatregelen van de overheid op de site van de Rijksoverheid en Kamer van Koophandel en informeer bij uw eigen bank naar de mogelijkheden.

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u bent een gevestigde actieve zelfstandige tussen de 18 jaar en de  pensioengerechtigde leeftijd;
 • u bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • u bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar (3 dagen per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u overgaan tot het indienen van de aanvraag.

Let op, bent u woonachtig in de gemeente Ommen, Raalte, Steenwijkerland of Westerveld dan dient u de aanvraag voor een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten niet via het Rbz Zwolle maar in uw eigen gemeente in te dienen. Informeer bij uw eigen gemeente of kijk op hun site hoe u dat kunt doen.

De aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal kunt u vanaf 1 mei 2020 wel bij ons indienen. Dit geldt niet voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland. De gemeente Steenwijkerland voert naast de tijdelijke uitkering ook de aanvragen voor bedrijfskapitaal zelf uit.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar de samenstelling van uw huishouden en enkele bedrijfsgegevens zoals de inschrijving bij de KvK. Verder heeft de gemeente informatie nodig over uw netto inkomen nadat de Corona maatregelen van kracht zijn geworden. Voor de aanvraag van een Tozo-krediet zal gevraagd worden naar een specificatie van de gevraagde kredietbehoefte.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Streven is dat wij zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Dit kon juridisch pas vanaf 21 april 2020 omdat toen de Tozo-regeling is vastgesteld door de Rijksoverheid. Door dit feit en de grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. 

Voorschot

Zodra u de aanvraag voor levensonderhoud hebt ingediend zullen wij, vooruitlopend op de afhandeling van de aanvraag, u een eerste voorschot verstrekken. Als u alleen een Tozo-krediet aanvraagt, is een voorschot niet mogelijk.

Tozo aanvragen

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u overgaan tot het indienen van een online aanvraag voor Tozo.

Heeft u een partner? Dan vraagt u één keer Tozo voor levensonderhoud aan voor uw beiden. Is uw partner ook zelfstandig ondernemer? Laat dan degene met het laagste inkomen de Tozo aanvragen.

Voor het bedrijfskrediet kan u en/of uw partner afzonderlijk een aanvraag voor een lening aanvragen. Dat kan alleen als u beiden ondernemer bent en het niet om hetzelfde bedrijf gaat.

Vanaf 1 mei 2020 is de aanvraag voor bedrijfskapitaal beschikbaar. Als u voor die datum nog geen Tozo heeft aangevraagd, kunt u zo nodig de aanvraag voor levensonderhoud samen met de aanvraag voor bedrijfskapitaal in één aanvraag indienen. Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

 • Uw DigiD inloggegevens (en van uw partner!);
 • Bedrijfsgegevens zoals inschrijfnummer KvK;
 • Levensonderhoud: inkomensgegevens over de Tozo-periode;
 • Lening bedrijfskapitaal: een overzicht en bewijsstukken voor de krediet behoefte;
 • Een kopie van uw bankpas / kopie bankafschrift van uw betaalrekening (en van uw partner).

De aanvraag kost u ongeveer 10 tot 20 minuten en kan ook met een smartphone of tablet.

Klik op onderstaande button om de ondersteuning aan te vragen.

Aanvragen met DigiD

Let op!

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij uw aanvraag laat ons dat dan weten via een emailbericht aan info@rbzzwolle.nl

*Wij zijn op dit moment als gevolg van de Corona-crisis telefonisch verminderd bereikbaar.