Tijdelijke ondersteuning voor ondernemers

Vragen over extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Welke hulp biedt de gemeente?

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kunt u een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. De rente bedraagt 2%, de looptijd is maximaal 3 jaar.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente.

Indien u wilt overgaan tot de aanvraag dan kan dat via deze pagina.

In verband met de drukte rondom de tijdelijke regeling zijn wij telefonisch verminderd bereikbaar.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar uw inschrijving bij de KvK. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden.

In de uitwerking van de regeling komen daarnaast nog aanvullende vragen over uw onderneming. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Streven is dat wij zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan zullen wij tot bevoorschotting overgaan.

Tegemoetkoming schade COVID-19

Voor ondernemers in specifieke branches en sectoren heeft de overheid een compensatieregeling beschikbaar gesteld van € 4.000,00. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van het RVO.

Meer financiële noodregelingen voor ondernemers en bedrijven door de uitbraak van het coronavirus

Voor meer en de meest actuele financiële noodregelingen voor ondernemers en bedrijven verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid.