Tijdelijke Bbz-regeling 2021

Tijdelijke Bbz-regeling voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022

Het kabinet heeft besloten om het steunpakket in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) per 1 oktober 2021 te stoppen.

Heeft u als gevolg van de pandemie of de nog geldende beperkende maatregelen vanaf 1 oktober 2021 nog niet voldoende inkomen om in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Bbz-regeling voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022. Het kabinet heeft vanwege de lockdown de periode verlengd tot 1 april 2022. 

De tijdelijke Bbz-regeling kent ten opzichte van de Tozo een strengere toets. Uw bedrijf moet bijvoorbeeld onder normale omstandigheden levensvatbaar zijn. Daarnaast dient u meer gegevens te verstrekken bij de aanvraag.

De tijdelijke Bbz-regeling wijkt op onderstaande onderdelen af van de bestaande Bbz-regeling;

  • er vindt geen vermogenstoets plaats, het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten;
  • de aanvraag kan met terugwerkende kracht (per de eerste van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarin de aanvraag is ingediend) worden aangevraagd;
  • het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering vindt per kalendermaand plaats en is direct een om-niet verstrekking.

Indien u voor de noodzakelijke kosten van het bestaan kunt terugvallen op het inkomen van uw partner, dan komt u helaas niet in aanmerking voor een Bbz-uitkering.

Kunt u als gevolg pandemie of de nog geldende beperkende maatregelen vanaf 1 oktober 2021 met uw bedrijfsinkomsten, mogelijk aangevuld met overige inkomsten, nog niet in uw bestaan voorzien en wil u aanspraak maken op de tijdelijke Bbz-uitkering of meer informatie hierover, dan kunt u vanaf 1 oktober 2021 contact met ons opnemen via het contactformulier.

Nadat u het contactformulier hebt ingediend, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.