Schulden?

Schulddienstverlening voor ondernemers
'Uw onderneming onze zorg'

Heeft u als ondernemer financiële problemen en twijfelt u of u wel door kunt gaan met uw onderneming dan kan het Team Schuldsanering & Ondernemers van de gemeente Zwolle u helpen.

Bij het oplossen van uw schulden wordt samengewerkt met het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle (Rbz) dat evenals het Team Schuldsanering en Ondernemers in regionaal verband werkt. Bent u als ondernemer woonachtig in een van de volgende gemeenten: Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen voor advies.

De gemeente Zwolle is lid van de NVVK , de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, en werkt via gedragscodes en modules. Hierdoor bent u verzekerd van onpartijdige en professionele hulp.

Bij een geslaagde schuldregeling voor ondernemers komt er tussen u en uw crediteuren een minnelijke regeling tot stand voor de totale schuldenlast. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van uw onderneming, hetzij op basis van een bedrijfssaneringskrediet via het Rbz of middels een spaarsanering. De schuldhulpverlening aan ondernemers vindt plaats volgens de gedragcodes van de NVVK

In het advies wordt een keuze gemaakt en waarbij beargumenteerd wordt aangegeven waarom gekozen wordt voor één van beide mogelijkheden. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een bedrijfssaneringskrediet indien dit mogelijk is. Een spaarsanering wordt uitsluitend ingezet indien een krediet niet mogelijk is. Soms is de keuze nog niet duidelijk te maken en moet worden afgewacht tot in een later stadium meer gegevens bekend zijn.

Het doel van een schuldregeling op basis van Schuldhulpverlening voor Ondernemers (SHVO) is het bewerkstelligen van een minnelijke regeling van de (totale) schuldenlast van een ondernemer met een levensvatbaar bedrijf, zodanig dat de onderneming kan blijven voortbestaan.

Voor advies kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Team Schuldsanering & Ondernemer van de gemeente Zwolle, telefoon 038 – 498 31 69 of via e-mail teamso@zwolle.nl.

Let op

Houdt uw vraag verband met de coronamaatregelen van het kabinet, neem dan contact op via het contactformulier.