Regelingen

Dit zijn de regelingen die het Regionaal bureau zelfstandigen in het kader van de Participatiewet, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en de wet Inkomensvoorziening oudere gewezen zelfstandigen uitvoert.