Préstartfase

Prestartfase

Wilt u vanuit een uitkering uw eigen bedrijf starten en daar fulltime mee aan de slag? Of gaat u geld lenen om te kunnen starten en wilt u zich hier goed op voorbereiden? Dan is de regeling Prestartfase misschien iets voor u.

Voor wie

- U heeft een uitkering Participatiewet (PW) en u wilt fulltime een eigen bedrijf starten.

- U heeft een uitkering Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en u wilt fulltime een eigen bedrijf starten.

De regeling

De regeling Prestartfase helpt u bij de voorbereiding op het starten en hebben van een eigen bedrijf. Tijdens het traject houdt u uw uitkering. U krijgt de tijd om onder andere:

- uw idee voor uw bedrijf te onderzoeken.

- te onderzoeken of uw bedrijf kans van slagen heeft.

- een ondernemingsplan te schrijven. Het plan moet volledig en toetsbaar zijn. Wij kunnen u begeleiden bij het schrijven en uitwerken.

De regeling Prestartfase duurt maximaal 4 maanden.

Interesse?

Is dit traject iets voor u? Geef dit dan aan bij uw consulent Werk of uw contactpersoon van uw gemeente. Hij/zij meldt u aan bij de startersconsulenten van het Rbz.

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.