Préstartfase

Algemeen

Deze regeling voeren wij uit voor inwoners van de gemeenten Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle.

Bedrijfsplan

Mocht u een bedrijfsidee hebben wat niet past binnen het parttime ondernemen zoals het openen van een winkel of kapperszaak, óf moet u geld lenen om te kunnen starten, dan is de préstartfase voor u van toepassing.

De  préstartfase is de voorbereidingsfase op het volledig zelfstandig ondernemerschap. De préstartfase valt daarmee onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Tijdens de préstartfase wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bedrijfsidee nader te onderzoeken en om na te gaan of uw bedrijfsidee tot een levensvatbaar bedrijf kan leiden. Dit doet u door een volledig en toetsbaar ondernemingsplan op te stellen. Aangezien het schrijven van een ondernemingsplan nogal wat van u vraagt, kunt u (mogelijk) intensief begeleid worden bij het schrijven en verder uitwerken van uw ondernemingsplan.

U krijgt in eerste instantie toestemming voor de préstartfase voor de periode van 4 maanden.

Gedurende de préstartfase behoudt u uw uitkering.

Interesse?

Mocht u interesse hebben in dit traject, dan kunt u dit melden bij uw consulent werk en/of contactpersoon van de gemeente. Hij/zij zal u dan aanmelden bij de startersconsulenten van het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor de oriëntatiebijeenkomst zelfstandig ondernemerschap. Bij deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de préstartfase. Daarnaast is er ook ruimte voor persoonlijk advies. Na afloop kunt u kiezen of dit traject iets voor u is.