Veel gestelde vragen Tozo

Hoe kan ik een Tozo-uitkering aanvragen?

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door het coronavirus. Op basis van deze regeling kunt u tijdelijk een inkomensondersteuning aanvragen. U kunt dit online doen.  Via Tozo aanvragen kunt u inloggen met uw DigiD.

Wordt de Tozo-uitkering per 1 juli 2021 verlengd (Tozo 5)?

Het kabinet heeft op 27 mei 2021 bekend gemaakt dat de Tozo-uitkering per 1 juli 2021 nog eenmaal wordt verlengd met 3 maanden. Dus tot 1 oktober 2021. Op de site van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.

Kunt u terugvallen op het inkomen van uw partner, dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo-uitkering. 

Tozo 5 kunt u vanaf 1 juli 2021 aanvragen.

Wanneer wordt de Tozo-uitkering uitbetaald?

Elke maand betalen wij de Tozo-uitkering aan u uit. Dit doen wij in de eerste week van de maand. De betaling kan een voorschot zijn of de daadwerkelijke uitkering.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

 • Als u in Zwolle woont, kunt u wijzigingen doorgeven via: www.rbzzwolle.nl/wijziging-doorgeven.
 • Als u in een andere gemeente woont, kunt u wijzigingen doorgeven bij die gemeente. U ontvangt hiervoor van uw gemeente een mutatie- of inkomstenformulier. Heeft u geen formulier ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Wanneer kan ik een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen?

Pas vanaf 1 mei 2020 heeft u de mogelijkheid om een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen tot maximaal € 10.157. Dit bedrag dient wel te worden terugbetaald. Tot die tijd kunt u al wel vast de volgende mogelijkheden onderzoeken:

 • Informeer bij uw bank en/of Qredits naar de mogelijkheden;
 • Uitstel van betalingen;
 • Uitstel van belastingen;
 • Overleg met verhuurder, leveranciers, etc.;

Voor een overzicht van de overige steunmaatregelen kunt u ook de site van  Rijksoverheid raadplegen.

Hoe kan ik bewijsstukken toevoegen aan mijn kredietaanvraag?

Bewijsstukken kunt u online toevoegen via een upload aan uw lopende aanvraag (Zaak) in Mijn Loket. Nadat u de betreffende zaak daar heeft geselecteerd kunt u gebruik maken van het upload veld.

Waar kan ik terecht voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ?

De TVL kunt u aanvragen bij het RVO. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.

Heb ik een code nodig voor het indienen van mijn Tozo-aanvraag?

Nee, u heeft geen code nodig voor het indienen van uw Tozo-aanvraag. Na het inloggen met uw DigiD kiest u voor de eerste optie: ‘Tijdelijke ondersteuning zelfstandigen a.g.v. Corona’. Er wordt verder niet naar een code gevraagd.

Ik heb niet de juiste maandinkomsten doorgegeven, hoe kan ik dat wijzigen?

U dient dit zelf te wijzigen in de al aangemaakte aanvraag. Het werkt als volgt: ga naar de ingediende Zaak via de homepagina van Zwolle.nl. Daar kunt u bij de bestaande Zaak een document toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld een overzicht in Word zijn, of een ander bewijsstuk. Vermeld vervolgens bovenaan in het document dat uw gegevens niet correct zijn. Zo kan degene die de aanvraag in behandeling neemt dat meteen zien. Is uw aanvraag al afgehandeld ? Dan dient u de wijzigingen door te geven aan uw woongemeente en voor inwoners van de gemeente Zwolle via: www.rbzzwolle.nl/wijziging-doorgeven

Ik moet op het aanvraagformulier ook overige inkomsten vermelden. Welke inkomsten worden daarmee bedoeld?

De volgende inkomsten dient u bij Overige inkomsten te vermelden:

 • Inkomen uit overige werkzaamheden;
 • Kostgeld (van een kostganger, niet de door kinderen betaalde bedragen);
 • Inkomen uit onderhuur;
 • Inkomen uit vermogen (b.v. dividend en rente);
 • Periodieke giften.

Ik heb een voorschot ontvangen voor een alleenstaande (€ 1.050,-), terwijl ik een partner heb. Hoe kan dat?

Er is bij het verstrekken van het voorschot gekeken naar de inschrijving in het Basisregistratie Personen (BRP). Hier is officieel vastgelegd of er sprake is van een geregistreerd partnerschap. Als blijkt dat dit niet het geval is, wordt er allereerst een voorschot verstrekt voor een alleenstaande. Bij de definitieve beoordeling wordt gekeken of er inderdaad sprake is van een partnerschap. Is dat het geval, dan krijgt u alsnog de norm echtpaar toegekend.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot mijn Tozo-aanvraag?

Op de site van de gemeente Zwolle kunt u onder Mijn Loket zien wat de stand van zaken is met betrekking tot uw aanvraag. Ook kunt u op deze pagina wijzigingen doorgeven en documenten uploaden.

Krijg ik een ontvangstbevestiging van mijn ingediende Tozo-aanvraag?

U ontvangt, zodra u uw Tozo-aanvraag hebt afgerond en ingediend, een bevestigingsmail. De aanvraag krijgt een Zaaknummer die u kunt gebruiken in de verdere communicatie met het Regionaal bureau zelfstandigen.

Ik ben zorgaanbieder. Kan ik dan aanspraak maken op een Tozo-uitkering?

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Deze bijdrage is een voorliggende voorziening voor de Tozo. U kunt de bijdrage aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Meer informatie over de continuïteitsbijdrage vindt u op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Ik werk geen 1.225 uur per jaar in mijn bedrijf, maar leid door de corona-maatregelen wel verlies. Kan ik dan aanspraak maken op een Tozo-uitkering?

Nee, de Tozo-regeling is bedoeld voor ondernemers die voor de inkomstenbelasting als ondernemer worden aangemerkt. Dat u ingeschreven staat bij de KVK en/of BTW-plichtig bent en inkomstenbelasting betaalt over uw winst, maakt dat u voor de inkomstenbelasting nog geen ondernemer bent. Om voor de inkomstenbelasting als ondernemer aangemerkt te worden, dient u minimaal 1.225 uur per jaar (3 dagen in de week) binnen uw bedrijf of zelfstandig beroep werkzaam te zijn. Daarbij tellen zowel de directe als indirecte uren (zoals acquisitie, administratieve werkzaamheden, etc.).

U kunt bij degene die uw aangifte inkomstenbelasting verzorgt navragen of u voor de inkomstenbelasting als zelfstandig ondernemer wordt aangemerkt.

Wanneer bent u waarschijnlijk (indicatief) geen ondernemer voor de inkomstenbelasting:

 • Als u geen aanspraak maakt/kunt maken op de zelfstandigenaftrek. Dat is een fiscale aftrekpost voor ondernemers;
 • U de winst in uw aangifte inkomstenbelasting aangeeft als ‘Inkomen uit overige werkzaamheden’.

Ik sta niet bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven. Heb ik dan wel recht op een Tozo-uitkering?

Nee, als u niet bij de KvK staat ingeschreven hebt u geen recht op een Tozo-uitkering. De Tozo-regeling is alleen bedoeld voor ondernemers.

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zijn ingeschreven in het Handelsregister van de KvK.

Ik ben ondernemer en mijn partner is werkzaam in loondienst. Kan ik dan als ondernemer toch aanspraak maken op een Tozo-uitkering?

Ja, het kabinet heeft besloten om bij de Tozo-regeling het inkomen van een eventuele partner buiten beschouwing te laten. Dit geldt voor aanvragen van voor 1 juni 2020. Na 1 juni 2020 zijn de regels aangescherpt en geldt er een partnertoets. Kunt u na 1 juni 2020 terugvallen op het inkomen van uw partner, dan is aanvragen na 1 juni 2020 niet meer mogelijk.  

Ik ben ondernemer en werk daarnaast parttime in loondienst. Kom ik dan in aanmerking voor een Tozo-uitkering?

Of u in aanmerking komt voor een Tozo-uitkering is afhankelijk van de hoogte van uw totale inkomen. Als u alleenstaand bent en uw totale inkomen is minder dan € 1.075,- netto per maand, dan wordt uw inkomen tot € 1.075,- per maand aangevuld. En bij een (echt)paar wordt het inkomen van de ondernemer aangevuld tot € 1.536,- per maand. Het inkomen van de partner telt dan niet mee.

Ik ben ondernemer en heb eigen vermogen. Kom ik dan in aanmerking voor een Tozo-uitkering?

Ja, het kabinet heeft besloten om bij de Tozo-regeling het eigen vermogen van de ondernemer en zijn eventuele partner, buiten beschouwing te laten.

Mijn partner is ook ondernemer, kunnen we allebei een Tozo-uitkering aanvragen?

Nee, de Tozo-regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud van u en uw eventuele partner. Een van u beiden kan de Tozo-uitkering aanvragen. U krijgt dan samen een uitkering van maximaal € 1.536. Dat is het bedrag dat wordt toegekend aan een (echt)paar. U vraagt de Tozo-regeling aan op het laagste inkomen binnen uw huishouden.

De Tozo-uitkering is niet bedoeld voor uw bedrijfskosten. Hiervoor kunt u mogelijk aanspraak maken op een lening op grond van de Tozo-regeling, of een van de andere steunmaatregelen (een overzicht van alle maatregelen vindt u op de site van de KvK).

Wat wordt bedoeld met winst uit onderneming?

Op het aanvraagformulier dient u de (geraamde) winst uit uw onderneming te vermelden.  Dat is uw omzet (exclusief BTW) na aftrek van alle bedrijfskosten (exclusief BTW). Raadpleeg eventueel uw boekhouder of fiscalist. Ook kunt u informatie vinden op de site van de belastingdienst. Betaalde of nog te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen vallen niet onder bedrijfskosten. De betaalde of nog te betalen belastingen, mag u niet als bedrijfskosten meenemen. Dit geldt ook voor betaalde aflossingen op leningen. Hier kunt u meer informatie vinden: Handleiding opgeven netto-inkomsten voor de Tozo.

Ik heb meerdere ondernemingen. Kan ik voor elke onderneming een Tozo-uitkering aanvragen?

Nee, de Tozo-regeling is bedoeld als tegemoetkoming in kosten van levensonderhoud van u en uw eventuele partner. De Tozo-uitkering is niet bedoeld voor uw bedrijfskosten. Hiervoor kunt u mogelijk aanspraak maken op een lening op grond van de Tozo-regeling, of een van de andere steunmaatregelen (een overzicht van alle noodmaatregelen vindt u op de site van de KvK).

Kan ik als directeur-grootaandeelhouder een Tozo-uitkering aanvragen?

Ja, als directeur-grootaandeelhouder kunt u ook aanspraak maken op een Tozo-uitkering. U dient dan wel meer dan 50% van de aandelen te bezitten en gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming werkzaam te zijn.

Ik heb een inkomen uit vermogen (fiscaal box 3). Moet ik dat inkomen ook opgeven?

Ja, inkomen uit vermogen dient u op het aanvraagformulier in te vullen als overig inkomen.

Ik heb als AOW’er een onderneming. Heb ik dan recht op een Tozo-uitkering?

Nee, de Tozo-uitkering is er voor ondernemers van 18 jaar en ouder die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Ik ontvang studiefinanciering en heb een eigen bedrijf. Kan ik ook aanspraak op een Tozo-uitkering maken?

Nee, ondernemers die jonger zijn dan 27 jaar en studiefinanciering ontvangen, hebben geen recht op een Tozo-uitkering.

Wordt mijn Tozo-uitkering bij mijn fiscale (verzamel)inkomen over 2020 opgeteld?

Ja, zowel bij u als uw mogelijke partner, hierdoor wordt uw fiscale inkomen over 2020 hoger. Dit kan in 2021 leiden tot bijv. lagere inkomensafhankelijke toeslagen en een hogere belastingdruk.

Heb ik recht op een (bijstands)uitkering.

Als u vanwege de coronacrisis niet meer in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien, dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet (voorheen Bijstandswet). Via de site werk.nl kunt u op grond van de Participatiewet een uitkering aanvragen.