Doelgroepbepaling Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Of u wel of niet tot de doelgroep van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen(Bbz) hoort, kunt u controleren met onderstaand schema. Het is een globale indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Wij adviseren u om altijd nog telefonisch contact op te nemen, zodat alle factoren die een rol spelen in uw specifieke situatie, beoordeeld kunnen worden.

Schema

Resultaat

U behoort waarschijnlijk niet tot de doelgroep van het Bbz.

Resultaat

U behoort waarschijnlijk tot de doelgroep van het Bbz als gevestigd zelfstandige.

Resultaat

U behoort waarschijnlijk niet tot de doelgroep van het Bbz

Resultaat

U behoort waarschijnlijk tot de doelgroep van het Bbz als startend zelfstandige maar u moet nog wel een ondernemingsplan maken.

Resultaat

U behoort waarschijnlijk tot de doelgroep van het Bbz als startend zelfstandige.