Bbz voor starters

Uw eigen bedrijf starten?

U bent werkloos of dreigt dat te worden. U wilt een bedrijf beginnen of bent u korter dan 1,5 jaar ondernemer en beschikt niet over voldoende middelen?

Het Rbz Zwolle kan u mogelijk helpen met een uitkering, lening, advies en begeleiding.

Welke regeling is van toepassing?

Op deze situatie is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden?

Bedrijfskapitaal

U kunt een rentedragend bedrijfskrediet ontvangen tot maximaal 
€ 36.762. Het rentepercentage bedraagt 8 % en de looptijd is maximaal 10 jaar. U kunt het startkrediet bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van inventaris en voorraden.

Aanvullende periodieke uitkering

Als u bij de start van uw bedrijf nog onvoldoende verdient om van rond te komen, kan de overheid uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. De uitkering is een renteloze geldlening. Aan de hand van uw jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting van u en uw eventuele partner, bepalen we of u de uitkering al dan niet moet terugbetalen.

Aanvraagprocedure

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling, neem dan contact met ons op. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat de mogelijkheden voor u zijn. Komt het tot een aanvraag, dan sturen wij u de benodigde formulieren toe.

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering en/of bedrijfskrediet op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
 

Algemeen

U woont in de gemeente Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland of Zwolle. Woont u in een andere gemeente? Vraag dan de bijstand bij uw eigen gemeente aan.

 • U bent 18 jaar of ouder en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U werkt minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • U bent voor uw levensonderhoud aangewezen op arbeid in de eigen onderneming.
 • Uw bedrijf wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U hebt de zeggenschap over het bedrijf.
 • U draagt de financiële risico’s van het bedrijf.
 • U en uw bedrijf voldoen aan de wettelijke vereisten.

Inkomen

U bent voor uw levensonderhoud aangewezen op een (aanvullende) uitkering. Of u dreigt als gevolg van bijvoorbeeld werkloosheid  op een uitkering aangewezen te raken. Het (gezins)inkomen bedraagt minder dan de bijstandsnorm. Hebt u uw vaste baan zelf opgezegd, dan komt u helaas niet in aanmerking voor deze regeling.

Een levensvatbaar bedrijf

Uw bedrijf moet naar verwachting levensvatbaar zijn. Dat betekent, dat het inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep moet, samen met het eventuele overige inkomen (bijv. uit loondienst voor enige dagen per week of inkomen van uw levenspartner), genoeg zijn om:

- uw bedrijf voort te zetten

Uw inkomen is er niet alleen om van te leven. U moet er ook van kunnen investeren en reserveren. Dit houdt in dat uw inkomen, vermeerderd met de afschrijvingen, hoog genoeg moet zijn om aan al uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

- te voorzien in uw bestaan

Wij kijken naar uw individuele situatie, dus wat u daadwerkelijk aan middelen nodig hebt. Zijn uw privé-uitgaven permanent hoger dan uw inkomen? Dan is uw bedrijf niet levensvatbaar.

Financiering en vermogen

U kunt bij de bank geen financiering krijgen. Er is sprake van geen of onvoldoende vermogen.

Het ondernemingsplan

Bij de aanvraag moet u een ondernemingsplan leveren.  Dit plan moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:

 • Persoons- en adresgegevens en persoonlijke omstandigheden.
 • Motivatie voor het ondernemerschap, uw werkervaring en opleiding.
 • Een omschrijving van de diensten of producten die u gaat leveren.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf en hoe het wordt opgezet (huisvesting, personeel, etc.).
 • Onderzoek naar de vestigingseisen, zoals bijvoorbeeld de eisen die het gemeentelijk bestemmingsplan aan de vestiging stelt, noodzakelijke vergunningen.
 • Marktonderzoek: een concurrentie-analyse en waarom u denkt dat uw onderneming succesvol zal zijn.
 • Een marketingplan.
 • Een investeringsbegroting met financieringsplan.
 • Een gemotiveerde exploitatiebegroting (omzet minus inkoop en kosten) voor de komende 3 jaren en een openingsbalans.
 • Liquiditeitsbegroting.