Bbz voor oudere ondernemers

Bbz voor oudere ondernemers

U bent ondernemer en geboren voor 1 januari 1960. De laatste tijd verdient u niet meer voldoende om rond te komen. Twijfelt u of moet stoppen of wilt doorgaan tot uw AOW-gerechtigde leeftijd? De regeling Bbz voor oudere ondernemers kan u helpen.

Voor wie

- U bent geboren voor 1 januari 1960 en al minstens 10 jaar ondernemer.

- U verdient niet voldoende om rond te komen.

- U heeft niet de financiële middelen om bijvoorbeeld een nodige investering te doen of crediteuren te betalen.

De mogelijkheden

De regeling Bbz voor oudere ondernemers biedt twee mogelijkheden om u financieel te ondersteunen.

Bedrijfskapitaal

U kunt een bedrijfskapitaal krijgen van maximaal € 10.607 (2022).

Aanvullende periodieke uitkering

U kunt een periodieke uitkering krijgen tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd. Deze Bbz-uitkering vult aan tot bijstandsniveau.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling Bbz voor oudere ondernemers moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

- U bent geboren voor 1 januari 1960 en al minstens 10 jaar ondernemer.

- Uw gezinsinkomen is lager dan de bijstandsnorm.

- Uw bedrijf is niet levensvatbaar, maar uw bedrijfswinst is naar verwachting minimaal minstens € 8.425 (2022).

- Na bijstandsverlening moet uw verwachte inkomen voldoende zijn om uw bedrijf voort te zetten en om te voorzien in uw levensonderhoud.

- U kunt bij de bank geen financiering krijgen.

Aanvragen regeling

Denkt u in aanmerking te komen voor Bbz voor oudere ondernemers? Neem dan contact op via ons contactformulier.