Bbz voor oudere ondernemers

U bent 55 jaar of ouder en u wilt ondernemen tot uw AOW-gerechtigde leeftijd

U bent al minstens tien jaar ondernemer en u bent 55 jaar of ouder (als gevolg van gewijzigde regelgeving dient u per 1 januari 2020 60 jaar of ouder te zijn). Uw gezinsinkomen is lager dan bijstandsniveau en de winst uit onderneming bedraagt minimaal € 7.930 en u verwacht geen verbetering. Eigenlijk is uw bedrijf niet levensvatbaar meer. Toch zou u het jammer vinden om te stoppen. Maar hoe overbrugt u dan de periode tot uw AOW-gerechtigde leeftijd? En wat als u bijvoorbeeld geen geld hebt om een bedrijfsmiddel te vervangen of achterstallige crediteuren te betalen?

Het Rbz Zwolle kan u mogelijk helpen met een uitkering, lening, advies en begeleiding.

Wat zijn de mogelijkheden?

Bedrijfskapitaal

U kunt bedrijfskapitaal ontvangen tot maximaal € 9.984. Afhankelijk van de hoogte van het vermogen van u en uw eventuele partner wordt dit verstrekt in de vorm van een schenking of een renteloze lening.

Aanvullende periodieke uitkering

U kunt een aanvullende periodieke uitkering krijgen tot uw AOW-gerechtigde leeftijd. Aan de hand van het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner, bepalen we of u de uitkering geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Aanvraagprocedure

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling, neem dan contact met ons op. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat de mogelijkheden voor u zijn. Komt het tot een aanvraag, dan sturen wij u de benodigde formulieren toe.

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering en/of bedrijfskrediet op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemeen

U woont in de gemeente Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland of Zwolle. Woont u in een andere gemeente? Vraag dan de bijstand bij uw eigen gemeente aan.

  • Uw bent 55 jaar of ouder en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent al langer dan 10 jaar ondernemer.
  • U werkt minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf.
  • U bent voor uw levensonderhoud aangewezen op arbeid in de eigen onderneming.
  • Uw bedrijf wordt in Nederland uitgeoefend.
  • U hebt de zeggenschap over het bedrijf.
  • U draagt de financiële risico’s van het bedrijf.
  • U en uw bedrijf voldoen aan de wettelijke vereisten.
  • U voert een deugdelijke bedrijfsadministratie en doet tijdig aangifte bij de belastingdienst.

Een levensvatbaar bedrijf

Uw bedrijf is niet levensvatbaar, maar uw bedrijfswinst is naar verwachting minimaal minstens € 7.930. Na bijstandverlening moet de continuïteit van uw bedrijf zijn gewaarborgd.

Financiering en vermogen

U kunt bij de bank geen financiering krijgen. Er is sprake van geen of onvoldoende vermogen.