Bbz voor gevestigde ondernemers

U bent een gevestigde ondernemer

Uw bedrijf bestaat al minstens anderhalf jaar en is levensvatbaar. U verdient normaal gesproken voldoende om investeringen te doen, aflossingen te betalen en in uw eigen onderhoud te voorzien. Door tijdelijke omstandigheden bent u in de financiële problemen gekomen, of dreigt u in die situatie te komen.

U hebt geen financiële reserves en de bank is niet bereid u te helpen. Het Rbz Zwolle kan u mogelijk helpen met een uitkering, lening, advies en begeleiding.

Welke regeling is van toepassing?

Op deze situatie is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden?

Bedrijfskapitaal

U kunt een rentedragend bedrijfskrediet ontvangen tot maximaal
€199.680. Het rentepercentage bedraagt 8% en de looptijd is maximaal 10 jaar. U kunt deze lening bijvoorbeeld gebruiken voor de betaling van crediteuren en noodzakelijke investeringen.

Aanvullende periodieke uitkering

Maximaal een jaar lang kan de overheid uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. U moet dan wel tijdelijk onvoldoende inkomsten hebben door bijzondere omstandigheden. De uitkering is een renteloze geldlening. Aan de hand van het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner, bepalen we of u de uitkering geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Hebt u ook bedrijfskapitaal aangevraagd, dan wordt de gehele bijstand verstrekt in de vorm van een rentedragende lening.

Aanvraagprocedure

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling, neem dan contact met ons op. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat de mogelijkheden voor u zijn. Komt het tot een aanvraag, dan sturen wij u de benodigde formulieren toe.

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering en/of bedrijfskrediet op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemeen

U woont in de gemeente Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland of Zwolle. Woont u in een andere gemeente? Vraag dan de bijstand bij uw eigen gemeente aan.

  • U bent 18 jaar of ouder en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U werkt minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf.
  • U bent voor uw levensonderhoud aangewezen op arbeid in de eigen onderneming.
  • Uw bedrijf wordt in Nederland uitgeoefend.
  • U hebt de zeggenschap over het bedrijf.
  • U draagt de financiële risico’s van het bedrijf.
  • U en uw bedrijf voldoen aan de wettelijke vereisten.

Een levensvatbaar bedrijf

Uw bedrijf moet na bijstandverlening weer levensvatbaar zijn. Dat betekent dat het inkomen uit bedrijf  samen met het eventuele overige inkomen, genoeg is om:

- uw bedrijf voort te zetten

Uw inkomen is er niet alleen om van te leven. U moet er ook van kunnen investeren en reserveren. Dit houdt in dat uw inkomen, vermeerderd met de afschrijvingen, hoog genoeg moet zijn om aan al uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

- te voorzien in uw bestaan

Wij kijken naar uw individuele situatie, dus wat u daadwerkelijk aan middelen nodig hebt. Zijn uw privé-uitgaven permanent hoger dan uw inkomen? Dan is uw bedrijf niet levensvatbaar.

Financiering en vermogen

U kunt bij de bank geen financiering krijgen. Er is sprake van geen of onvoldoende vermogen.