Bbz voor gevestigde ondernemers

Bbz voor gevestigde ondernemers

Bestaat uw bedrijf al minstens 1,5 jaar? En heeft u nu door omstandigheden financiële problemen? De regeling Bbz voor gevestigde ondernemers kan u vooruit helpen met een bedrijfskapitaal of aanvullende uitkering.

Voor wie

- U bent ondernemer en langer dan 1,5 jaar geleden gestart met uw bedrijf.

- U heeft niet de financiële middelen om bijvoorbeeld een doorstart te maken, crediteuren te betalen of een nodige investering te doen.

- U verdient tijdelijk niet voldoende om rond te komen.

De mogelijkheden

De regeling Bbz voor gevestigde ondernemers biedt twee mogelijkheden om u financieel te ondersteunen.

Bedrijfskapitaal

U kunt een rentedragende lening krijgen van maximaal € 205.410 (2021). Het rentepercentage bedraagt 8 %, de looptijd is maximaal 10 jaar.

Aanvullende periodieke uitkering

Dit is een renteloze lening die u maximaal 12 maanden kunt krijgen. Deze tijdelijke Bbz-uitkering vult aan tot bijstandsniveau.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling Bbz voor gevestigde ondernemers moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Uw gezinsinkomen is lager dan de bijstandsnorm.

- Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw verwachte inkomen genoeg moet zijn om uw bedrijf voort te zetten en om te voorzien in uw levensonderhoud.

- U kunt bij de bank geen financiering krijgen.

Aanvragen regeling

Denkt u in aanmerking te komen voor Bbz voor gevestigde ondernemers? Bel ons op 038 498 44 80. Dan bekijken we samen wat voor u de mogelijkheden zijn.

Wilt u weten hoe een traject bij Rbz Zwolle verloopt? Dit zijn de stappen van eerste contact tot het besluit of u Bbz krijgt.