Bbz voor beëindigende ondernemers

U wilt stoppen met uw bedrijf

U hebt een bedrijf dat niet levensvatbaar is en stoppen is onvermijdelijk. Voor de beëindiging heeft u mogelijk enige tijd nodig, om bijvoorbeeld nog contractuele verplichtingen na te komen of uw voorraad te verkopen. Om deze beëindigingsperiode te overbruggen, kan het Rbz Zwolle mogelijk helpen met een uitkering, advies en begeleiding.

Ondernemers van 55 jaar of ouder verwijzen we graag naar de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Welke regeling is van toepassing?

Op deze situatie is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden?

Aanvullende periodieke uitkering

Maximaal een jaar lang kan de overheid uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. De uitkering is een renteloze geldlening. Aan de hand van het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner, bepalen we of u de uitkering geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Aanvraagprocedure

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling, neem dan contact met ons op. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat de mogelijkheden voor u zijn. Komt het tot een aanvraag, dan sturen wij u de benodigde formulieren toe.

N.B. Bent u 55 jaar of ouder? Kijk dan ook eens onder de ouderenregeling van het Bbz.

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemeen

U woont in de gemeente Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland of Zwolle. Woont u in een andere gemeente? Vraag dan de bijstand bij uw eigen gemeente aan.

 • U bent 18 jaar of ouder en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw bedrijf is niet levensvatbaar.
 • U bent van plan het bedrijf op korte termijn te beëindigen.
 • U werkt minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • U bent voor uw levensonderhoud aangewezen op arbeid in de eigen onderneming.
 • Uw bedrijf wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U hebt de zeggenschap over het bedrijf.
 • U draagt de financiële risico’s van het bedrijf.
 • U en uw bedrijf voldoen aan de wettelijke vereisten.
 • U voert een deugdelijke bedrijfsadministratie en doet tijdig aangifte bij de belastingdienst.

Vermogen

Er is sprake van geen of onvoldoende vermogen.